Contact Us

Address: Global e Bazar

C-612, Raj Splendour ,

Lal Bahadur Shastri Marg,

  Godrej & Boyce Industry Estate,

Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400079

Email: info@globalebazar.com

Phone: 0-7303331058